การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และวิธีการสอนที่ดีขึ้น จากรายงานการศึกษาด้านมัลติมีเดียของสถาบันแห่งชาติในประเทศญี่ปุ่น ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า การตอบรับของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เพิ่มขึ้นจากการผสมผสานเข้าไปในหลักสูตรซึ่งมีความสำคัญ และมีผลกระทบในด้านบวกต่อความสำเร็จของนักเรียน โดยเฉพาะในเรื่องของ “ความรู้ ความเข้าใจ” “ทักษะการปฏิบัติ” และ “ทักษะการนำเสนอ”

การผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปในการศึกษา นับว่าเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้สอน /ผู้บริหารการศึกษาในโลก อย่างไรก็ตาม การที่ครูไม่สามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง ทำให้เวลาและเงินที่เสียไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการสิ้นเปลืองเปล่าประโยชน์ ในกรณีที่ผู้สอนมีงบประมาณจำกัด การมองหาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสมรรถนะโดดเด่น และราคาไม่แพงจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ควรนำมาพิจารณาเป็นอันดับแรก.

ดังนั้นมาเริ่มใช้เทคโนโลยีสานสนเทศในการศึกษาด้วยเครื่องถ่ายทอดภาพสามมิติ / Document Camera กันดีกว่า ท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการเรียนรู้การใช้เครื่องถ่ายทอดภาพสามมิติ เพราะเป็นเครื่องที่ใช้งานแสนง่าย และยังสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย โปรดจำไว้เสมอว่า : ความเรียบง่ายดีที่สุด เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ไม่ได้นำมาสร้างผู้สอนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่มีไว้ให้ครูใช้สร้างสรรค์วิธีการเรียนรู้ภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ